938866151 info@dmelectronica.com

Què fem?

DM Què fem?

Què fem?

Sistemes electrostàtics

Sistemes electrostàtics Manuals i Automàtics per aplicacions de pintura liquida i en pols

  • Generadors i multiplicadors d’alta tensió

Apliquem aquestes tecnologies en sistemes electrostàtics. Per exemple, en aplicacions de pintura industrial, filtres de condicionament d’aire, generadors de ions… Ens hem especialitzat en la construcció d’equips de baixa potència. És a dir, que poden donar grans tensions -fins a 100Kv-, però a baixa intensitat -fins a 100uA- i tot en un espai reduït amb l’objectiu d’equipar tant equips automàtics com manuals.

  • Plaques d’adquisició de dades i sensors especialitzats

Podem construir sensors a mida -que siguin estàndard en el mercat- per mesurar, adquirir i monitorar senyals per al seu control. També és possible transmetre aquestes dades per al seu ús distancia.


Automatització d’una planta de cogeneració a partir del biogàs i aprofitament l’energia elèctrica i tèrmica.

El biogàs s’obté als digestors de fangs de la planta. En uns grans dipòsits sense contacte amb l’aire, uns bacteris produeixen la digestió anaeròbia del fang. En aquest procés es desprèn biogàs.Aigues Manresa

El gas produït s’emmagatzema en dipòsits i es consumeix a la pròpia depuradora. Mitjançant un procés de cogeneració s’obté energia elèctrica, que s’utilitza a la pròpia depuradora i energia tèrmica per escalfar els digestors dels fangs.


Comandament a distancia per equips mòbils autònoms


Automatització línia d’enfardat de paquets en transport automàtic a magatzem i amb comunicació en programa de gestió


Georadar


Control Butaca massatge


Control Electrònic per a la climatització de granges de porcí