938866151 info@dmelectronica.com

Què fem?

DM Què fem?

Què fem?

Administracions locals (Osona)

Disseny, instal·lació i manteniment de xarxes locals que permeten la interconnexió entre les diferents seus d’un mateix municipi. Aquesta acció contribueix a millorar l’eficiència en el treball, ja que es poden compartir arxius i evitar desplaçaments.


Manteniment Centres Formatius
  • Disseny, implementació i supervisió de la xarxa informàtica, cablejada i Wifi, dels diferents departaments i aules del centre, optimitzant el rendiment d’accés a les dades i evitant possibles colls d’a20111027094937mpolla. Degut a la gran quantitat d’equips informàtics que accedeixen a la xarxa del centre, s’ha dissenyat la infraestructura de xarxa amb classe B, la qual podria suportar fins a 65.434 equips connectats al centre.
  • Instal·lació i supervisió d’un servidor Windows Server, gestiona els permisos d’accés a les dades per tots els usuaris del centre, controla l’accés a la xarxa i a internet de tots els equips informàtics, ordinadors de sobretaula, portàtils, tablets, mòbils….
  • Manteniment de tots els equips informàtics i sistemes del centre.
  • Instal·lació de pissarres digitals a les aules.

 


Migracions de Windows Server 2003 a Windows Server 2012 R2

El fet que RIP Server 2003-665xWindows Server 2003 hagi deixat de estar suportat per part de Microsoft i la necessitat d’actualitzar el servidor per adequar-lo als nous temps, obliga a actualitzar també el sistema operatiu del servidor. Especialment si el servidor és un controlador de domini, la quantitat d’usuaris, grups de treball, carpetes en permisos, directives i moltes altres configuracions, fan que aquesta migració sigui molt complicada, si no es fa de forma automatitzada.

A DM ens hem especialitzat en aquest tipus de migracions, ja moltes empreses han confiat en nosaltres, per dur a terme migracions a Windows 2012 Foundation o Standard, tant per a petits despatxos com a empreses mes grans


 

Implementació aplicació PaperCut

Implementació d’un sistema de control i gestió d’impressió compatible amb servidors d’impressió i estacions de treball Windows, Linux, Mac o Novell IES. Sincronitza els usPaperCutuaris del directori actiu, infrastructures LDAP, eDirectory, Apple Open Directory, Standard POSIX, Samba o Grups de treball.

Permet aplicar quotes d’impressió i controlar l’ús de les impressores per tots els usuaris de la xarxa. PaperCut gestiona el cost dels treballs d’impressió havent definint prèviament el cost de les impressores en funció de la mida del paper, color i dúplex. Disposa d’uns informes detallats i gràfics a fi de poder analitzar l’ús de les impressions.

La implementació realitzada gestiona el control d’impressions de 500 usuaris, però es compatible amb xarxes de qualsevol mida, des de petits col·legis o empreses fins a universitats i corporacions amb més de 100.000 usuaris.